För både nybörjare och erfarna

Vi börjar med att skapa en trygg miljö för ert barn och sedan bygger vi upp vattenvanan genom busiga lekar och glada sånger. Övningarna är individuella och varje barn lär utifrån just sina förkunskaper. Vi tränar på att flyta på mage och rygg, andas, rotera från mage till rygg och att sparka oss fram i eller över vattnet. Vi lär Ert barn att visa/bevara respekt för vattnet. Som säkerhetsövning tränar vi på att hoppa från kanten för att sedan vända tillbaka och hållas oss fast. De barn som redan dyker utökar simsträckan under vattnet och tränar på att sparka sig upp till ytan för att lägga sig i ryggläge och andas. Plask och lek går man tills man närmar sig treårsåldern. Då går man vidare till simlekis.

En förälder är med barnet i vattnet på denna kursnivå.

Boka direkt eller ring oss på 08 – 506 212 42.

Individuell utveckling utan press att prestera – vi tror på att lära genom lek och glädje!

Plask och lek går man med fördel flera ggr. Här blandas ofta babysimmare med nybörjare i 1-2 års åldern. Vi har ofta olika ”fortsättningssteg” av babysim samtidigt som plask och lek. Istället för att det bara går att boka ”babysim fortsättning” så ger steg 2 och 3, eller plask och lek en bättre indikation om barnets förkunskaper till instruktören. På så sätt kan vi planera och hålla de bästa lektionerna för er. Alla barn kommer att utvecklas och lära från där just han/hon är när kursen börjar.