Trampoolins teknikgrupp

Teknikgrupp är en kurs där vi vidareutvecklar den ordinarie simskolan, med bröst- och ryggsim samt crawl.

Kursen är avsedd för barn från 7 år. På den här nivån måste barnet klara av att simma mycket bra; minst 200 meter, samt vara helt obehindrad av att vara under vattnet.

Kursen är på 8 tillfällen

Simma 200 meter

Utveckla och uppehålla simtekniken i alla simsätt