Plask & Lek

Välkommen till en mysig stund

Vi bygger upp vattenvanan genom busiga lekar och glada sånger. Övningarna är individuella och varje barn lär utifrån just sina förkunskaper. Vi tränar på att flyta på mage och rygg, andas, rotera från mage till rygg och att sparka oss fram i eller över vattnet. Vi lär barnen att respekt för vattnet. Som säkerhetsövning tränar vi på att hoppa från kanten för att sedan vända tillbaka och hållas oss fast. De barn som redan dyker utökar simsträckan under vattnet och tränar på att sparka sig upp till ytan för att lägga sig i ryggläge och andas. Plask och lek är första steget i Minisimskolan som även har fortsättningen Simlekis.

Plask och lek är för barn mellan 1 – 2,5 år, kursen går man med fördel flera gånger. Här blandas ofta vattenvana babysimmare med nybörjare.

  • Lek och sång
  • Självräddningsövningar
  • Våga utforska vattenmiljön
  • Bli med självständig i vattnet
  • Vara bekväm i och under vattnet
  • Kunna dyka/hoppa ifrån kanten, vända och ta sig tillbaka
  • Hitta sitt flytläge och våga lita på vattnets bärighet
  • Ha kul och trivas i vattenmiljön