Tillsammans skapar vi vattenglada och
trygga barn

Genom att gå på vårt Minisim får ditt barn den vattenvana och vattenglädje som behövs för att lära sig simma i tidig ålder.

Tillsammans tränar vi på de övningar som utgör grunden för simkunnighet. Barnet får kunskap som de har med sig resten av livet. Vi vet att barn som har roligt har lättare att lära sig därför sker all vår undervisning på ett lekfullt sätt.

Du som förälder är hela tiden engagerad och delaktig i inlärningen samtidigt som du ser ditt barn utvecklas.

Vi tränar på de åtta grundpelarna i vattenvana som utgörs av hoppa, doppa, flyta, glida, balansera, bubbla, rotera och förflytta.

Vi fokuserar på säkerhet och självräddningsövningar och lär barnen att simma kortare sträckor självständigt. Genom att klara av de olika övningarna så stärks barnets självförtroende.

Hos oss är Minisim uppdelad i två åldersanpassade kurser och man går med fördel varje kurs flera gånger. Här blandas nybörjare med erfarna simmare. Våra duktiga kursledare anpassar övningarna till varje barns erfarenhet, fysiska förutsättningar och dagsform.

Vi vill att ditt barn ska utvecklas under varje lektion hos oss. När ditt barn har lärt sig flyta och ta sig fram i vattnet så förbättrar vi hela tiden dom kunskaperna så att tiden man flyter blir längre sträckan man simmar utökas och därmed blir barnet säkrare i vattnet.

Det övergripande målet är att skapa trygga och vattenvana barn som har respekt för vatten samtidigt som man njuter av att simma och bada.

Oavsett om man gått babysim eller inte kan man delta i Minisim.

Våra olika nivåer kallar vi Plask & Lek för barn 1 – 2,5 år och Simlekis för barn 3 – 5 år.