Mot bakgrund av EU´s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

 

Personuppgifter vi samlar in

 

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om du själv lämnar fler uppgifter samlar vi även in dessa. Kursdeltagare under 18 år lämnar också sitt födelse datum åå mm dd (inte personnr med de fyra sista siffrorna).

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

 

Hur vi använder personuppgifterna

 

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
– maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang
– skicka foldrar med posten om våra arrangemang

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

 

Hur vi delar informationen vi samlar in

 

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t ex tryckerier för diplom.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter

 

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang.

 

Avregistrering

 

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål, maila oss då på info@trampoolin.com.