Simlekis

Tillsammans skapar vi
vattenglada och trygga barn

Små barn kan lära sig att simma och det övergripande målet med denna kurs är att lära barnet att simma självständigt. Utifrån barnets ålder och tidigare erfarenhet av vatten anpassar vi simsätt och pedagogik.

Rörelsemönstret i de olika simsätten skiljer sig åt och därför kan man introducera olika simsätt vid olika åldrar. De enklaste rörelserna, rent motoriskt, hittar man i crawl och i ryggsim och just därför passar dessa simsätt bra för de mindre barnen.

I varje kurs bryter vi ner simsätten i mindre delar och tränar på dem var för sig och successivt sätter vi ihop övningarna till en helhet. Vi kommer att gå igenom många olika övningar och av dessa finns oändligt många varianter som anpassas utifrån respektive barn, dess ålder och tidigare erfarenhet. Detta betyder att alla barn kan göra samma övning men på lite olika sätt.

Att lära sig simma tar olika lång tid och denna kurs går man, med fördel, flera gånger. Eftersom man vid varje kursstart (och kontinuerligt under kursen) anpassar övningarna så att barnet alltid ska få ”lagom” stimulans bygger man alltid vidare på den kunskap som redan finns.

Vi vet att barn som har roligt lär sig att simma fortare. Därför väver vi in simningens grundläggande övningar i lekar, bus och sång. På våra kurser har vi en förälder med i vattnet och det ger barnet den trygghet som behövs för att lära sig att våga lita på vattnet och dess bärkraftighet.

  • Lek och sång
  • Hitta balansen och våga lite på vattnet
  • Crawl och ryggsim
  • Flyta på både rygg och mage
  • Kunna hoppa från kanten, vända och simma tillbaka
  • Flyta 5 – 10 sekunde på rygg
  • Ta sig fram 5 meter på mage och rygg
  • Älska att vara i vattnet