Viktig uppdaterad information pga dCovid-19.Vi har vidtagit nedanstående åtgärder och gjort allt för att det ska vara säkert och tryggt för våra kunder och vår personal att vara på simskolan:

-Kom inte till simskolan med minsta förkylningssymptom. Sjukanmälan görs på hemsidan, och alla får i mån av plats och inom den aktuella kursperioden ta igen sina missade lektioner.

-Deltagarantalet är minskat så att alla ska kunna hålla avstånd till varandra.

-Kom bara en vuxen per barn. Undantaget om man går på babysim och behöver hjälp av en annan ”torr” vuxen med påklädning före eller efter bad för att vara snabb i omklädningsrummet.

Ni har 10 minuter att använda omklädningsrummet innan er badtid börjar.

Duscha hemma efter badet för att uppehålla er så kort tid som möjligt i omklädningsrummet.

Ni har 15 minuter att använda omklädningsrummet efter att er badtid har slutat.

Vi återkommer om det blir några ändringar, annars är ni varmt välkomna till simskolan

Vänliga hälsningar från oss på Trampoolin simskolor