Med förälder i vattnet
Små barn kan lära sig att simma och det övergripande målet med denna kurs är att lära barnet att simma självständigt. Utifrån barnets ålder och tidigare erfarenhet av vatten anpassar vi simsätt och pedagogik.

Simsätt
Rörelsemönstret i de olika simsätten skiljer sig åt och därför kan man introducera olika simsätt vid olika åldrar. De enklaste rörelserna, rent motoriskt, hittar man i crawl och i ryggsim och just därför passar dessa simsätt bra för de mindre barnen.

En kurs för både nybörjare och erfarna simmare
I varje kurs bryter vi ner simsätten i mindre delar och tränar på dem var för sig och successivt sätter vi ihop övningarna till en helhet. Vi kommer att gå igenom många olika övningar och av dessa finns oändligt många varianter som anpassas utifrån respektive barn, dess ålder och tidigare erfarenhet. Detta betyder att alla barn kan göra samma övning men på lite olika sätt.

Samma kurs flera gånger
Att lära sig simma tar olika lång tid och denna kurs går man, med fördel, flera gånger.  Eftersom man vid varje kursstart (och kontinuerligt under kursen) anpassar övningarna så att barnet alltid ska få ”lagom” stimulans bygger man alltid vidare på den kunskap som redan finns.

Barn lär genom glädje
Vi vet att barn som har roligt lär sig att simma fortare. Därför väver vi in simningens grundläggande övningar i lekar, bus och sång. På våra kurser har vi en förälder med i vattnet och det ger barnet den trygghet som behövs för att lära sig att våga lita på vattnet och dess bärkraftighet.

Boka direkt eller ring oss på 08 – 506 212 42.

Genom att ta ditt barn till småbarnssimskolan får han/hon den vattenvana och vattenglädje som behövs för att lära sig simma på det sätt som är aktuellt utifrån barnets ålder! Det här är en av våra mest omtyckta kurser – anpassad efter barnens förutsättningar och behov!

simlekis_long