Med föräldrar i vattnet
Vi rekommenderar varmt våra simskolegrupper där en förälder är med barnet i vattnet. Det är givetvis vår siminstruktör som ger alla instruktioner och leder verksamheten. Föräldern är med som ett extra stöd för barnet medan instruktören går runt och hjälper alla barn i gruppen. Antalet deltagare är aldrig fler än 8 barn per instruktör och givetvis är det färre barn i våra minsta bassänger.

Simskolans gruppsammansättning bygger på kunskapsnivå – inte ålder.

Vi övar på att hitta balansen i vattnet. Barnen flyter på mage och på rygg och lär sig lita på vattnets bärighet. När barnen är trygga i vattnet är det dags att börja med agrunderna för både crawl och ryggsim. Bus och lekar blandas med allvaret i att lära sig simma.

 

Förkunskaper: 

Från 5 år, förkunskapskrav: Inga

Från 4år, förkunskapskrav: God vattenvana

Vattenvana innebär att barnet ska kunna doppa huvudet, kan hoppa själva från kanten och med flythjälp självmant ta sig runt i bassängen. Saknas vattenvana så rekommenderar vi för 4 -åringen en kurs simlekis innan simskolan.

 

Målen med simskola steg 1 med förälder i vattnet: 

– Kunna hoppa från kanten, komma under ytan och vända tillbaka till kanten.

– Glida i simläge på mage och rygg med benspark.

– Kunna andas ut under ytan.

– Grunderna från crawl, både mage och rygg.

– Simma crawl 5-10 meter självständigt.

 

Undervisningen bygger på våra egna erfarenheter och SLS rekommendationer, samt att lektionerna kännetecknas av allsidighet och variation, på ett lekfullt sätt.

 

Vi tror på att ha roligt när man lär!