Anmälan
Anmälan görs via hemsidan. När du gjort en anmälan skickas automatiskt en bekräftelse till den angivna emailadressen. Har du inte fått en bekräftelse till din emailadress, kontakta kontoret. Bokningen räknas ändå som gjord och du ansvarar för att kontakta oss om dokumentet inte kommit fram.


Betalning

På bekräftelsen finns betalningsinformation längst ner. Betalning görs till angivet BG inom 14 dagar och ni uppger angivet OCR-nummer. Anmäler ni flera personer får varje person ett unikt OCR-nummer. Om vi behöver skicka påminnelse tillkommer en avgift.


Bokningsregler –
 vi godkänner inga avbokningar när det är 14 dagar eller mindre kvar till kursstart, pågrund av uppbokade pooltider och inbokad personal.

Från anmälningsdatum har ni 14 dagar ångerrätt, därefter är kursen bindande. Bokar ni kursen med mindre än 14 dagar kvar till kursstart, då är bokningen bindande direkt!

Eventuell avbokning ska göras skriftligen till info@trampoolin.com och du kommer få en bekräftelse via email.  Skulle oklarheter uppstå ska bekräftelsen kunna uppvisas för att avbokningen ska vara gällande och den bör därför sparas en tid framåt.

Vid sjukdom och frånvaro av annan anledning återbetalas inte kursavgiften.
Vid obetald faktura tillkommer en påminnelseavgift.

Viktig information
Information av brådskande karaktär sker via sms och/eller email. Det är därför viktigt att ni är anträffbara via dessa forum samt uppdaterar oss om ändringar sker.

Ändrade tider
Vi förbehåller oss rätten att ändra tider, slå ihop kurser alternativt ställa in kurser om så blir nödvändigt fram till kursens start.

Missad lektion /återbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sjuk- och frånvaroanmälan görs till kontoret via mail till info@trampoolin.com Om ni missat ett simtillfälle, vid sjukdom, har ni, i mån av plats, möjlighet att ta igen detta tillfälle under den pågående kursperioden. Observera att det måste utnyttjas inom den aktuella kursperioden. Återbad bokas via hemsidan. Återbadsmöjligheter ges i ordinarie grupper som inte är fullbokade och kan därför komma att erbjudas på andra anläggningar än er ordinarie anläggning. Vi rekommenderar att ni bokar in återbad så tidigt som möjligt under kursen då det oftast finns fler tider att välja på då. Vi släpper tider kursperiodens andra vecka (aldrig kursstartsveckan). Observera att ett återbad är något vi erbjuder i mån av plats och vi garanterar  inte platser. OBS under intensivkursens korta period erbjuds inte återbad.