From the Blog

Vårterminen 2021

Vi har anpassat oss till den rådande situationen och begränsat antalet platser på de olika bassängerna.
november 30, 2020

Angående COVID-19

Vi får en hel del frågor kring hur vi ställer oss angående Covid-19. Vi följer experternas
november 17, 2020