From the Blog

test

testar testar testar
september 14, 2021

Vårterminen 2021

Vi har anpassat oss till den rådande situationen och begränsat antalet platser på de olika bassängerna.
november 30, 2020

Angående COVID-19

Vi får en hel del frågor kring hur vi ställer oss angående Covid-19. Vi följer experternas
november 17, 2020