Simskola Steg 1 med förälder i vattnet

Vi övar på att hitta balansen i vattnet. Barnen flyter på mage och på rygg och lär sig lita på vattnets bärighet. När barnen är trygga i vattnet är det dags att börja ta sig fram i vattnet.

Rörelsemönstret i de olika simsätten skiljer sig åt och därför kan man introducera olika simsätt vid olika åldrar. De enklaste rörelserna, rent motoriskt, hittar man i crawl och i ryggsim och just därför passar dessa simsätt bra att introducera först.

I varje kurs bryter vi ner simsätten i mindre delar och tränar på dem var för sig och successivt sätter vi ihop övningarna till en helhet. Vi kommer att gå igenom många olika övningar och av dessa finns oändligt många varianter som anpassas utifrån respektive barn, dess ålder och tidigare erfarenhet. Detta betyder att alla barn kan göra samma övning men på lite olika sätt.

I simskola steg 1 är en förälder är med barnet i vattnet. Detta ger en trygghet till barnen och vi behöver inte använda flythjälpmedel som är ger falsk trygghet till barnen. Antalet deltagare är aldrig fler än 8 barn per instruktör och givetvis är det färre barn i våra minsta bassänger.

Från 4 år, förkunskapskrav: God vattenvana

Vattenvana innebär att barnet ska kunna doppa huvudet, kan hoppa själva från kanten och med flythjälp självmant ta sig runt i bassängen. Saknas vattenvana så rekommenderar vi en kurs simlekis innan simskolan.

Från 5 år, förkunskapskrav: Inga

  • Vattenvana – bekväm i och under vattnet
  • Kunna hoppa/ramla ifrån kanten, komma under ytan, vända, ta sig tillbaka till kanten eller lägga sig på rygg och flyta
  • Flyta 5-10 sekunder på rygg
  • Andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet och flyta på mage 5 – 10 sekunder
  • Kunna ta sig fram 5 – 10 meter självständigt på både mage och rygg.